Hakutulokset

Normitalkoot 2015-2019 Liikenne- ja viestintäminsteriön ...

VAK-rautatiekuljetuksia koskeva sopimus, joka tuli voimaan 30.8.2014 (SopS 76/2014) Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken Nyhet 06.07.2009 11.00 fi sv Under sommaren förändras överhastighet i trafiken och riskerna...

Viisivuotisselvitys

vaaralliset aineet, vaarallisten aineiden kuljetus, VAK Muut tiedot ... Liikenne- ja viestintäministeriö . PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 20.10.2009

Transport of dangerous goods in Finland - Valto etusivu

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78422

liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2006: Sarjanumero: 3/2006: Tiivistelmä: Avainsanat: VAK - vaarallisten aineiden kuljetus:

1

7.5.2015. LUONNOS Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä ...

Kuljetettavien kaasusäiliöiden onnettomuuksien ...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... LVM käsitteli asiaa VAK-neuvottelukunnan yleisjaostossa, jossa päätettiin, että asiasta tehdään selvitys.

www.lvm.fi

VAK TNA: n tehtävien ... Ystävällisin terveisin, Mari Suominen Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto (Eteläesplanadi 16, Helsinki) ...

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö Kansliapäällikkö Harri Pursiainen ... (VAK-laki 71 9/1994 muutos 215/2005), Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta

Lastauksen painotuksen vaikutus säiliöajoneuvon ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78522

Liikenne- ja viestintäministeriö > Julkaisut > Näytä viite; JavaScript is disabled for your browser. ... VAK - vaarallisten aineiden kuljetus:

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2015 - Liikenne- ja ...

Liite 3 VAK turvallisuusneuvonantaja Lausuntopyynnön liite, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Satamien turvallisuus- suunnittelun yksin- kertaistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailu-kykyä. ... VAK Vaarallisten aineiden kuljetus . 8 . 1. Johdanto .

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto; VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Lausunto, LVM/895/03/2017, 13.06.2017;

Kuljetettavien kaasusäiliöiden onnettomuuksien ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78832

Nimeke: Kuljetettavien kaasusäiliöiden onnettomuuksien torjuntavalmius Suomessa ja muualla Euroopassa: Julkaisija: liikenne- ja viestintäministeriö

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2013 - Liikenne- ja ...

VAK 2013 tie Luku 2 2 - Luokka 2 Kirje, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . LAUSUNTO. kirjaamo@lvm.fi. ... VAK-kuljetusten tunnistamisesta ja turvallisesta käsittelystä, ...

Lausuntopyynnöt - Ministry of Transport and Communications

Muutoksia VAK-tie-ja VAK-rautatieasetukseen sekä VAK-tarkastuslaitosasetukseen. Lausuntopyyntö, LVM/895/03/2017, 26.05.2017;

Julkaisut 2010 - Kommunikationsministeriet

VAK-strategian seurantaraportti II seurantajaksolta 1/2008–6/2010. Publikation 38/2010. Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt. Publikation 37/2010 ...

ASIALUETTELO 1(12) 02.01.2015 LVM/2393/02/2014

LVM/2588/08/2014 Tietunnelien VAK-kelpoisuusselvitykset. 11(12) 02.01.2015 ASIALUETTELO LVM/2589/02/2014 Lausuntopyyntö Mobiilisanastosta

Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom ...

Publikationen “VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

NORMINPURKU - LVM:N LAKIHANKKEET

VAK-lainsäädännön kokonaisuudistus - Selkeytetään sääntelyä ja viranomaisvaltuuksia Kumotaan kaikki liikennemuotokohtaiset VAK-asetukset _> tilalle