Hakutulokset

Lausuntopyyntö- Hallituksen esitys vaarallisten aineiden ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) ... VAK-neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet

suomen ammattiliikenne ry/ finlands yrkestrafik RF

painon 28 tn, myös VAK/ADR säiliöautokuljetuksissa Käytännössä näissä ajoneuvoissa telipaino on 19 tn, ...

[PDF] Kuljetettavien kaasusäiliöiden onnettomuuksien ...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... LVM käsitteli asiaa VAK-neuvottelukunnan yleisjaostossa, jossa päätettiin, että asiasta tehdään selvitys.

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Scania lausunto; VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Lausunto, LVM/895/03/2017, 05.06.2017;

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2013 - Liikenne- ja ...

VAK 2013 tie Luku 2 2 - Luokka 2 Kirje, ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset ...

Valtuuksien saamisen jälkeen Trafi valmistelisi kaikki tie-, rautatie-, ilmailu ja meriliikenteen VAK-kuljetuksia koskevat teknisluonteiset määräykset.

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriöLUONNOSMuistio; Lu 4, laus. ... VAK-laki) sekä sen nojalla vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa ...

Transport of dangerous goods in Finland - Valto etusivu

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78422

liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2006: Sarjanumero: 3/2006: Tiivistelmä: Avainsanat: VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki ...

Muutoksia vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin ...

Suomen kansalliset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset on muutettu vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia, määräyksiä sekä EU-direktiiviä.

2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten ...

1 2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja asetusta vaarallisten aineiden kuljettajien ...

Satamien turvallisuus- suunnittelun yksin- kertaistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailu-kykyä. ... VAK Vaarallisten aineiden kuljetus . 8 . 1. Johdanto .

Päiväys/Datum/Date

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liittyen seuraavien ... jonka mukaan VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä ei katsastustoiminnassa ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ... Keiteleen kanavan kehittäminen ... Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. ... VAK-direktiivi koskee vaarallisten aineiden tie-, ...

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 27.5.2013 ... (369/2013) ja VAK-rautatieasetuksen (370/203) liittei-

Julkaisut

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59362/browse?rpp=20&sort...

VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. ... (liikenne- ja viestintäministeriö, 2003)

Valtioneuvoston asetus - Etusivu - Liikenne- ja ...

vollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja 10 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kulje-tettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljetta-

Lausuntopyynnöt - Ministry of Transport and Communications

Lausuntopyynnöt. Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Sisältö tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI ...

Normitalkoot 2015-2019 Liikenne- ja viestintäminsteriön ...

VAK-rautatiekuljetuksia koskeva sopimus, joka tuli voimaan 30.8.2014 (SopS 76/2014) Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä ...

www.lvm.fi

sen lisäksi, mitä VAK-laissa säädetään, ...