Hakutulokset

Uutiset 2014 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

[PDF] KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6

kuljetuskeskittymiin (VAK-keskittymiin) soveltuvasta riskienhallintakeinosta. Tiedot perustuvat hankkeessa tehtyihin haastatteluihin sekä kirjallisuuskatsaukseen. ...

LUKU 1.10 TURVATOIMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

VAK-lain 11 d §:n1 ja 21 - 3 momentissa tarkoitettuja vaarallisia aineita, jotka tahallisesti väärinkäytettyinä saattavat aiheuttaa suurta vaaraa ihmisille, ...

Ministeri Huovinen tyytyväinen vakavien ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Etusivu ...

Transport of dangerous goods in Finland

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78422

liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2006: Sarjanumero: 3/2006: Tiivistelmä: Avainsanat: VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset Trafin vastuulle Nyhet 17.10.2013 15.11 fi. Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK ...

[PDF] Viisivuotisselvitys

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78241/...

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... VAK-lakia ei kuitenkaan sovelleta vaarallisten aineiden irtolastina tapahtuvissa

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto ...

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tietoyhteiskuntakaaren muutostarpeita matkapuhelinliittymien markkinointikiellon ja teleyritysten maksuhäiriö- ja ...

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Startsida ...

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 27.5.2013 ... (369/2013) ja VAK-rautatieasetuksen (370/203) liittei-

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä, ...

Julkaisut

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59362/browse?rpp=20&order=...

VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. ... (liikenne- ja viestintäministeriö, 2003)

Satamien turvallisuus- suunnittelun yksin- kertaistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailu-kykyä. ... VAK Vaarallisten aineiden kuljetus . 8 . 1. Johdanto .

[PDF] Kuljetettavien kaasusäiliöiden onnettomuuksien ...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... LVM käsitteli asiaa VAK-neuvottelukunnan yleisjaostossa, jossa päätettiin, että asiasta tehdään selvitys.

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Scania lausunto; VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Lausunto, LVM/895/03/2017, 05.06.2017;

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriöLUONNOSMuistio; Lu 4, laus. ... VAK-laki) sekä sen nojalla vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken Uutinen 06.07.2009 11.00 fi sv Under sommaren förändras överhastighet i trafiken och riskerna...

www.lvm.fi

sen lisäksi, mitä VAK-laissa säädetään, ...

Normitalkoot 2015-2019 Liikenne- ja viestintäminsteriön ...

VAK-rautatiekuljetuksia koskeva sopimus, joka tuli voimaan 30.8.2014 (SopS 76/2014) Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä ...

Valtioneuvoston asetus - Etusivu - Liikenne- ja ...

vollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja 10 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kulje-tettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljetta-