Hakutulokset

Aktuella ärenden 2008 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Julkaisut 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kuljetusketjussa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi

Julkaisut 2007 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

2.2.1 Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten ...

Ajoneuvon VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä ei edellytetä ADR-ajolupaa, kun hän katsastuksessa katsastustoimipaikan alueella siirtää vaarallista ainetta ...

Liikenne- ja viestintäministeriö - Valto etusivu

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59361

Liikenne- ja viestintäministeriö Yhteisö sisältää kokoelmat. ... strategiat (23) VAK - vaarallisten aineiden kuljetus (21) älykäs liikenne ...

Tiedotteet 2013 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö Muistio ... VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädetään yksityiskohtaisemmin vaarallisten aineiden ...

Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. ... (VAK) annettujen asetusten muutoksista.

Päiväys/Datum/Date

Liikenteen turvallisuusviraston lausunto VAK-tieasetuksen, ... Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liittyen seuraavien valtioneuvoston asetusten ...

Viisivuotisselvitys

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... VAK-lakia ei kuitenkaan sovelleta vaarallisten aineiden irtolastina tapahtuvissa

Uutiset 2014 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

About this site - Liikenne- ja viestintäministeriö

About this site. LVM.fi is the ... Transport of dangerous goods www.lvm.fi/vak. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

Lainsäädännön valmistelu - Liikenne- ja ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Viisivuotisselvitys - Etusivu - Liikenne- ja ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 ... VAK-lakia ei kuitenkaan sovelleta vaarallisten aineiden irtolastina tapahtuvissa

Normitalkoot 2015-2019 Liikenne- ja viestintäminsteriön ...

VAK-rautatiekuljetuksia koskeva sopimus, joka tuli voimaan 30.8.2014 (SopS 76/2014) Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä ...

Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla on kaksi laajaa sektoria: liikennepolitiikka ja viestintäpolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriö edistää ...

Päiväys/Datum/Date

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liittyen seuraavien ... jonka mukaan VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä ei katsastustoiminnassa ...

Liikenne - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Digitaalisen infrastruktuurin strategia Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset, LVM/2038/01/2017, 01.11.2017; Ilmatieteen laitoksesta annetun lain ja ...

Transport of dangerous goods in Finland

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78422

liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2006: Sarjanumero: 3/2006: Tiivistelmä: Avainsanat: VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki ...