Hakutulokset

Luotsaustoiminnan lainsäädäntö oikeuskanslerin ...

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo oikeuskanslerille lähettämässään lausunnossa, että nykyisen luotsauslain lähtökohta on, että luotsaus on ...

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . LAUSUNTO. kirjaamo@lvm.fi. ... VAK-kuljetusten tunnistamisesta ja turvallisesta käsittelystä, ...

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto ...

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tietoyhteiskuntakaaren muutostarpeita matkapuhelinliittymien markkinointikiellon ja teleyritysten maksuhäiriö- ja ...

1

Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä, ...

Julkaisut

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59362/browse?rpp=20&sort...

(liikenne- ja viestintäministeriö, 2005) VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta.

Uutiset 2017 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia. Nyhet 09.11.2017 13.31 fi. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuelle kaksi hakijaa. Nyhet 07.11.2017 13.45 fi.

Julkaisut 2010 - Kommunikationsministeriet

VAK-strategian seurantaraportti II seurantajaksolta 1/2008–6/2010. Publikation 38/2010. Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt. Publikation 37/2010 ...

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö Muistio ... VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädetään yksityiskohtaisemmin vaarallisten aineiden ...

Haku

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59361/discover?filtertype...

(liikenne- ja viestintäministeriö, 2003) Kolmivuotisen NAVI-ohjelman tavoitteena on ollut kehittää ja kokeilla matkapuhelinverkon ... Asiasana VAK - vaarallisten ...

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Startsida ...

Haku

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59362/discover?filtertype=...

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti kolme selvityshenkilöä tuottamaan vision siitä, miten liikenne- ja viestintäjärjestelmän rohkealla kehittämisellä ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken Uutinen 06.07.2009 11.00 fi sv Under sommaren förändras överhastighet i trafiken och riskerna...

Lausuntopyynnöt - Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyynnöt. Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Sisältö tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI ...

Julkaisut 2009 - Ministry of Transport and Communications

VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet vaarallisia aineita lähettävien ja vastaanottavien yritysten valvonnassa sekä valvonnan koordinoinnissa.

Uutiset 2014 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. Nyhet 30.10.2014 13.41 fi. Euroopanlaajuinen tietoturvaharjoitus jatkuu. Nyhet 30.10.2014 11.35 fi.

kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation ...

Liikenne- ja viestintäministeriö LainsäädäntöneuvosKirsi Miettinen ... Voisiko ajatus tässä kohtaa tarkoittaa esimerkiksi VAK-tiedon jakamista

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Kommunikationsministeriet

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, LVM/857/03/2015, 05.05.2015;

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

3 000 euroa 10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet 10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä ...

Tiedotteet 2013 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet

Uutiset 2009 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet