Hakutulokset

Luotsaustoiminnan lainsäädäntö oikeuskanslerin ...

Luotsaustoiminnan lainsäädäntö oikeuskanslerin arvioitavaksi Tiedote 27.09.2007 11.52 fi Liikenne- ja viestintäministeriö...

Julkaisut

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59362

(Liikenne- ja viestintäministeriö, 21.11.2017) ... Asiasana liikennepolitiikka (36) strategiat (23) VAK - vaarallisten aineiden kuljetus (21) älykäs liikenne ...

NORMINPURKU - LVM:N LAKIHANKKEET

VAK-lainsäädännön kokonaisuudistus - Selkeytetään sääntelyä ja viranomaisvaltuuksia Kumotaan kaikki liikennemuotokohtaiset VAK-asetukset _> tilalle

Liikenne - Liikenne- ja viestintäministeriö

Palvelut Palvelumarkkinat, peruspalvelut, toimiluvat, liikenne palveluna. Tieto Digitalisaatio, tietovarannot, automatisaatio, tietoturva. Verkot Liikenne- ja ...

Uutiset 2017 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia. Nyhet 09.11.2017 13.31 fi. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuelle kaksi hakijaa. Nyhet 07.11.2017 13.45 fi.

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö Muistio ... VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädetään yksityiskohtaisemmin vaarallisten aineiden ...

Lausunnonantajan lausunto

Ehdotamme myös, että pienet ajo- ja lepoaikarikkomukset sekä VAK-rikkomukset voitaisiin saattaa liikennevirhemaksun piiriin.

Vaikutusten arviointia 6/2016 (LVM:ön ...

Määräyksellä pantu vak-direktiivin määräykset voimaan. Suojavaunumääräysten muuttaminen vastaamaan kv. määräyksiä vähentää kansallisten

[PDF] Viisivuotisselvitys

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 ... VAK-lakia ei kuitenkaan sovelleta vaarallisten aineiden irtolastina tapahtuvissa

Julkaisut 2009 - Ministry of Transport and Communications

VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet vaarallisia aineita lähettävien ja vastaanottavien yritysten valvonnassa sekä valvonnan koordinoinnissa

Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom ...

Publikationen “VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

ASIALUETTELO 1(12) 02.01.2015 LVM/2393/02/2014

LVM/2588/08/2014 Tietunnelien VAK-kelpoisuusselvitykset. 11(12) 02.01.2015 ASIALUETTELO LVM/2589/02/2014 Lausuntopyyntö Mobiilisanastosta

Julkaisut 2010 - Kommunikationsministeriet

VAK-strategian seurantaraportti II seurantajaksolta 1/2008–6/2010. Publikation 38/2010. Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt. Publikation 37/2010 ...

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . LAUSUNTO. kirjaamo@lvm.fi. ... VAK-kuljetusten tunnistamisesta ja turvallisesta käsittelystä, ...

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

3 000 euroa 10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet 10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken Nyhet 06.07.2009 11.00 fi sv Under sommaren förändras överhastighet i trafiken och riskerna...

Uutiset 2014 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. News article 30.10.2014 13.41 fi. Euroopanlaajuinen tietoturvaharjoitus jatkuu. News article 30.10.2014 ...

Ohjelmia ja strategioita - Kommunikationsministeriet

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia 2012-2020. Publikation 5/2012. Competitiveness and well-being through responsible transport.

ASIALUETTELO 1(11) 03.12

LVM/2458/04/2012 Ilmoitus EU:lle vuoden 2011 VAK-tievalvontatuloksista LVM/2459/02/2012 Lausuntopyyntö; Todistelutoimikunnan mietint ...

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.