Hakutulokset

Vaikutusten arviointia 6/2016 (LVM:ön ...

Määräyksellä pantu vak-direktiivin määräykset voimaan. Suojavaunumääräysten muuttaminen vastaamaan kv. määräyksiä vähentää kansallisten

Lausuntopyynnöt - Kommunikationsministeriet

Lausuntopyynnöt. Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Sisältö tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI ...

Ohjelmia ja strategioita - Kommunikationsministeriet

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia 2012-2020. Publikation 5/2012. Competitiveness and well-being through responsible transport.

Uutiset 2014 - Ministry of Transport and Communications

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. News article 30.10.2014 13.41 fi. Euroopanlaajuinen tietoturvaharjoitus jatkuu. News article 30.10.2014 ...

ASIALUETTELO 1(11) 03.12 - Etusivu - Liikenne- ja ...

LVM/2458/04/2012 Ilmoitus EU:lle vuoden 2011 VAK-tievalvontatuloksista LVM/2459/02/2012 Lausuntopyyntö; Todistelutoimikunnan mietint ...

Uutiset 2009 - Ministry of Transport and Communications

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota. News article 21.10.2009 10.24 fi. Jatkoaikaa mopokortin valmisteluun. News article 20.10.2009 12.41 fi sv. Kellot ...

Lainsäädännön valmistelu - Kommunikationsministeriet

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, ...

Tiedotteet 2013 - Ministry of Transport and Communications

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle. Press release 12.12.2013 13.48 fi sv. Lisää valinnanvaraa katsastamiseen . Press release 12.12.2013 13.39 fi sv.

Lausunnonantajan lausunto

Ehdotamme myös, että pienet ajo- ja lepoaikarikkomukset sekä VAK-rikkomukset voitaisiin saattaa liikennevirhemaksun piiriin.

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Ministry of Transport ...

Selvitys sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinneista Ruotsissa Viestintäpolitiikan hankkeet (selvitykset, tilastot ja tutkimukset), LVM/2396/07/2015, 16.12.2015

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

3 000 euroa 10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet 10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä ...

www.lvm.fi

VAK-junat Ratapihat ... KERTTU-hankkeen rahoittajina toimivat liikenne- ja viestintäministeriö, Merenkulkulaitos, Palmberg TKU Oy ja Sato Oyj, ...

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa ... laadun ja kehittämisen edellytyksistä suoritettujen kokeiden määrille muutettaisiin VAK-kokeiden ...

Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom ...

Publikationen “VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta; Genvägar. Pressmeddelanden ...