Hakutulokset

Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom ...

Publikationen “VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

ASIALUETTELO 1(12) 02.01.2015 LVM/2393/02/2014

LVM/2588/08/2014 Tietunnelien VAK-kelpoisuusselvitykset. 11(12) 02.01.2015 ASIALUETTELO LVM/2589/02/2014 Lausuntopyyntö Mobiilisanastosta

Julkaisut 2010 - Kommunikationsministeriet

VAK-strategian seurantaraportti II seurantajaksolta 1/2008–6/2010. Publikation 38/2010. Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt. Publikation 37/2010 ...

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . LAUSUNTO. kirjaamo@lvm.fi. ... VAK-kuljetusten tunnistamisesta ja turvallisesta käsittelystä, ...

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

3 000 euroa 10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet 10.1 VAK-ratapihan turvallisuusselvityksen hyväksyntä ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken - Aktuella ärende ...

Vaksam mot överhastighet i trafiken Nyhet 06.07.2009 11.00 fi sv Under sommaren förändras överhastighet i trafiken och riskerna...

Uutiset 2014 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan. News article 30.10.2014 13.41 fi. Euroopanlaajuinen tietoturvaharjoitus jatkuu. News article 30.10.2014 ...

Ohjelmia ja strategioita - Kommunikationsministeriet

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia 2012-2020. Publikation 5/2012. Competitiveness and well-being through responsible transport.

ASIALUETTELO 1(11) 03.12

LVM/2458/04/2012 Ilmoitus EU:lle vuoden 2011 VAK-tievalvontatuloksista LVM/2459/02/2012 Lausuntopyyntö; Todistelutoimikunnan mietint ...

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt ...

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt trafiksäkerhetskampanjerna Pressmeddelande 25.03.2008 10.00 sv Kampanjerna för ökad...

Tiedotteet 2013 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Ministry of Transport ...

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, LVM/857/03/2015, 05.05.2015;

Julkaisut 2008 - Kommunikationsministeriet

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi / Statsrådets principbeslut om en nationell informationssäkerhetsstrategi / Government ...

www.lvm.fi

Säädöshankepäätös1 (4) 16.11.2017. 4 (4) Liikenne- ja viestintäministeriö. Käyntiosoite. Postiosoite. Puhelin. www.lvm.fi. Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)

Uutiset 2009 - Kommunikationsministeriet

Tjänster Tjänstemarknaden, basservice, koncessioner, trafik som service. Information Digitalisering, datalager, automatisering, säkerhet

1 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa ... laadun ja kehittämisen edellytyksistä suoritettujen kokeiden määrille muutettaisiin VAK-kokeiden ...

www.lvm.fi

VAK-junat Ratapihat ... KERTTU-hankkeen rahoittajina toimivat liikenne- ja viestintäministeriö, Merenkulkulaitos, Palmberg TKU Oy ja Sato Oyj, ...

Uutiset 2017 - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Networks Transport and communications networks, energy and the environment. Ministerial governance Strategic guidelines, guidance of the agencies

Lainsäädännön valmistelu - Kommunikationsministeriet

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi, ...