Hakutulokset

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus ...

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus eduskunnan hyväksyttäväksi Uutinen 17.04.2014 14.38 fi sv Hallitus esittää, että...

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto ...

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tietoyhteiskuntakaaren muutostarpeita matkapuhelinliittymien markkinointikiellon ja teleyritysten maksuhäiriö- ja ...

VAK-kuljetuskeskittymät turvallisemmiksi ...

VAK-kuljetuskeskittymät turvallisemmiksi ennakkosuunnittelulla Uutinen 10.06.2009 13.57 fi ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Liikenne- ja ... Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin Säädösvalmistelu ... Liikenne- ja viestintäministeriö .

VAK-strategian - Etusivu - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkaisut 2010 - Kommunikationsministeriet. VAK-strategian seurantaraportti II seurantajaksolta 1/2008–6/2010. Publikation 38/2010. Yhteisrakentamisen hyvät ...

VAK-valvonta kuljetusketjussa – kehittämistarpeet ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78242

Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, miten vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) valvonta voitaisiin tehokkaasti kohdentaa myös kuljetusketjun ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki ... Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi ...

VAK-strategian seurantaraportti II seurantajaksolta 1/2008 ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78156

Vaarallisten aineiden kuljetusstrategiassa (VAK-strategia) 2006-2015 kirjatun seurantatavoitteen mukaisesti strategian vision ja toimien toteutumisesta ja tuloksista ...

Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ...

Tullin lausunto; VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö . VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle ... Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevalla lainsäädännöllä on ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus ... Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus eduskunnan hyväksyttäväksi Uutinen 17.04.2014 14.38 fi sv ...

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota - Uutinen ...

VAK-valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota Uutinen 21.10.2009 10.24 fi Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan vaarallisten...

LIIKENNE-JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio VAARALLISTEN ...

2 PERUSTELUT 1.Nykytila Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (jäljempänä VAK) annetussa laissa (719/1994, jäl-jempänä VAK-laki), säädetään neljästä ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-riskienhallinta osana yrityksen turvallisuutta 6. ... Liikenne-ja viestintäministeriö kiittää avoimesta tiedon ja osaamisen jakamisesta Suomen.

Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta kaipaa ...

Tutkimuksessa myös verrattiin suomalaisen VAK-valvonnan nykytilaa Alankomaihin, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin. ... liikenne- ja viestintäministeriö, puh.

15.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ - Etusivu - Liikenne ...

VAK-lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausuntopyyntö- Hallituksen esitys vaarallisten aineiden ... Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 ...

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle ...

VAK-kuljetuksia koskeva norminanto Trafin vastuulle Tiedote 12.12.2013 13.48 fi sv Vaarallisten aineiden...

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus ...

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan Uutinen 30.10.2014 13.41 fi ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki ...