Hakutulokset

5.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ - Etusivu - Liikenne ...

VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa, ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

Elintarviketurvallisuusviraston lausunto; VAK 2017 ...

Asiakirja: Elintarviketurvallisuusviraston lausunto; VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017)

Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78818

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki kuvailutiedot ... liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2007: Sarjanumero: 36/2007: Tiivistelmä:

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 ... VAK/ADR-ajolupa tarvitaan kuljetettaessa vaarallisia aineita kotimaassa tai kansainvälisessä

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö rahoitti vuonna 2008 myös ns. ... VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ...

15.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ - Etusivu - Liikenne ...

VAK-lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset ...

Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78532

Nimeke: Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus. Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma: Julkaisija: liikenne- ja viestintäministeriö

Maakuljetusterminaalit ja vaarallisten aineiden kuljetukset

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78678/...

Riskien kartoittamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö päätti teettää selvityksen Suomessa ... mitä VAK-laissa säädetään,

Hallituksen esitys Eduskunnalle vaarallisten aineiden ...

VAK-lain ja sen nojalla annettujen ministe- ... tua lakiehdotusta on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyössä Liikenteen

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa ... VAK-laki koskee vaarallis-

SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS Hankkeen nimi - Etusivu - Liikenne ...

muita muutoksia kuten rataverkon haltijan VAK-koulutusvaatimukset. Näillä muutoksia saataisiin kansalliset säännökset vastaamaan paremmin kv. määräyksiä.

Harmaan talouden tilanne liikennesektorilla arvioitavaksi ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi ...

Uusia radiotoimilupia haettavaksi maakuntiin - Uutinen ...

Hakemusten perusteella liikenne- ja viestintäministeriö päättää myönnetäänkö lupia uusille radiokanaville vai laajennetaanko jo olemassa olevien kanavien ...

Vaarallisten aineiden kuljetukset 2007. Viisivuotisselvitys

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78241

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki kuvailutiedot ... liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2009: Sarjanumero: 44/2009: Tiivistelmä:

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos ...

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos ... VAK-direktiivin liitteen I määräykset on suurelta osin pantu täytäntöön liikenne- ja

Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78454

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki kuvailutiedot ... liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2003: Sarjanumero: 26/2003: Tiivistelmä:

Ohjelmia ja strategioita - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2012-2020. Julkaisu 5/2012. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Maakuljetusterminaalit ja vaarallisten aineiden kuljetukset

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78678

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: Näytä kaikki kuvailutiedot ... liikenne- ja viestintäministeriö: Julkaisupäivä: 2005: Sarjanumero: 61/2005: Tiivistelmä:

Julkaisut 2010 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta. Selvitys. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto