Hakutulokset

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus: ... Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailu- ...

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiekuljetussopimus ...

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiekuljetussopimus voimaan Uutinen 21.08.2014 13.30 fi Rautatie (Kuva:...

SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS Hankkeen nimi - Etusivu - Liikenne ...

muita muutoksia kuten rataverkon haltijan VAK-koulutusvaatimukset. Näillä muutoksia saataisiin kansalliset säännökset vastaamaan paremmin kv. määräyksiä.

LIIKENNE-JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio VAARALLISTEN ...

2 PERUSTELUT 1.Nykytila Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (jäljempänä VAK) annetussa laissa (719/1994, jäl-jempänä VAK-laki), säädetään neljästä ...

15.5.2017 2.2. Yksityiskohtaiset muutokset 2.2.1 ...

ADR-ajoluvasta säädetään VAK-lain 11 b §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetussa asetuksessa.

www.lvm.fi

VAK-riskien arvioinnissa käytetään samaa menettelyä kuin muiden toimintojen riskienarvioinnissa Asiakirjavirheiden tai -puutteiden riskit huomioidaan siinä ...

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos ...

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos ... VAK-direktiivin liitteen I määräykset on suurelta osin pantu täytäntöön liikenne- ja

Muutoksia VAK-tie-ja VAK-rautatieasetukseen sekä VAK ...

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan? Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä.

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö rahoitti vuonna 2008 myös ns. Valtioneuvoston asetus. tista poiketen 60 tonnia, ... VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ...

VN-perustelumuistio; VAK-tie, VAK-rautatie, VAK ...

Uudet asiakirjat. Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ...

15.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

VAK-lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin ...

vaarallisten aineiden kuljetuksia, aiempi ryhmä 02, vaihdettu 03:een

Ahvenanmaan verkkotoimilupa haettavaksi - Uutinen ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Etusivu ...

Vuoden 2013 vaarallisten aineiden tie- ja ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 ... VAK-direktiivin muutokset on saatettava voimaan 1.7.2013

Venerekisteri ehdotetaan siirrettäväksi Trafiin ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Etusivu ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78620

liikenne- ja viestintäministeriö. 2005. Näytä kaikki kuvailutiedot . Tweet Julkaisun pysyvä osoite on ... VAK - vaarallisten aineiden kuljetus:

Vaarallisten aineiden kuljetusten tunneliturvallisuusmallit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78478/1...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... teneväinen kansallisten VAK-määräysten kanssa. ADR-sopimukseen liittyneitä valtioita on tällä hetkellä 38.

Uusia radiotoimilupia haettavaksi maakuntiin - Uutinen ...

Hakemusten perusteella liikenne- ja viestintäministeriö päättää myönnetäänkö lupia uusille radiokanaville vai laajennetaanko jo olemassa olevien kanavien ...

Vaarallisten aineiden tie- ja ...

Vaarallisten aineiden tiekuljetusten (VAK) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Uutiset 2017 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001