Hakutulokset

5.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ - Etusivu - Liikenne ...

VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa, ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia - Uutinen ...

VAK-muutoksilla sujuvampia kuljetuksia News article 09.11.2017 13.31 fi Säiliöauto moottoritiellä,...

SÄÄDÖSHANKEPÄÄTÖS Hankkeen nimi - Etusivu - Liikenne ...

muita muutoksia kuten rataverkon haltijan VAK-koulutusvaatimukset. Näillä muutoksia saataisiin kansalliset säännökset vastaamaan paremmin kv. määräyksiä.

[PDF] Maakuljetusterminaalit ja vaarallisten aineiden kuljetukset

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78678/...

Riskien kartoittamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö päätti teettää selvityksen Suomessa ... mitä VAK-laissa säädetään,

Vuoden 2013 vaarallisten aineiden tie- ja ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 ... VAK-direktiivin muutokset on saatettava voimaan 1.7.2013

Ohjelmia ja strategioita - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2012-2020. Julkaisu 5/2012. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001

Lainsäädännön valmistelu - Liikenne- ja ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

[PDF] Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa ... VAK-laki koskee vaarallis-

15.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ - Etusivu - Liikenne ...

VAK-lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiekuljetussopimus ...

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiekuljetussopimus voimaan Uutinen 21.08.2014 13.30 fi Rautatie (Kuva:...

Julkaisut 2009 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-valvonta kuljetusketjussa ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö Paino Kopijyvä Oy, Espoo ISSN 1457-747X (painotuote) ... Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa VAK-strategia 2012–2020 3 .

Julkaisut 2008 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2006–2015. Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

VAK-strategia 2006–2015. Vaarallisten aineiden kuljetus ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78496

VAK-strategia 2006–2015. ... Lataukset: liikenne- ja viestintäministeriö. 2008. Näytä kaikki kuvailutiedot . Tweet Julkaisun pysyvä osoite on

Julkaisut 2007 - Liikenne- ja viestintäministeriö

Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

(36) strategiat (23) VAK - vaarallisten aineiden kuljetus (21) älykäs liikenne (19) esteettömyys ... (liikenne- ja viestintäministeriö, 2007) ...

Muutoksia VAK-tie-ja VAK-rautatieasetukseen sekä VAK ...

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan? Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä.

VN-perustelumuistio; VAK-tie, VAK-rautatie, VAK ...

Uudet asiakirjat. Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ...

Julkaisut 2010 - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta. Selvitys. ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00 ...

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi: Kuvaus: Asianumero: LVM/895/03/2017: Kirjattu: