Hakutulokset

5.5.2017 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ - Etusivu - Liikenne ...

VAK-lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa, ... Liikenne- ja viestintäministeriö antoi samanaikaisesti vastaavan ilmoituksen (90/2016) ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2006–2015 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa ... Liikenne-ja viestintäministeriö kiittää avoimesta tiedon ja osaamisen jakamisesta ...

Asiat aikajärjestyksessä 2017 - Liikenne- ja ...

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00/2017) ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. Seurantaraportti  (liikenne- ja viestintäministeri ö, 2008) VAK ... (liikenne- ja viestintäministeriö, 2003)

Vuoden 2013 vaarallisten aineiden tie- ja ...

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 ... VAK-direktiivin muutokset on saatettava voimaan 1.7.2013

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki ...

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi: Kuvaus: Asianumero: LVM/1426/03/2015: Kirjattu:

www.lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Päiväys/Datum Dnro/Dnr ... VAK-direktiivin 6 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat sillä

Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78817

Liikenne- ja viestintäministeriö; Julkaisut; Näytä viite; Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa. Avaa tiedosto.

[PDF] Maakuljetusterminaalit ja vaarallisten aineiden kuljetukset

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78678/...

Riskien kartoittamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö päätti teettää selvityksen Suomessa ... mitä VAK-laissa säädetään,

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus ...

Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan Nyhet 30.10.2014 13.41 fi Rata (kuva Rodeo) ">...

Haku

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59361/...filter=VAK+...

(liikenne- ja viestintäministeriö, 2005) Selvityksessä on kartoitettu Suomessa olevat maakuljetusterminaalit, niiden kautta kulkevat vaarallisten aineiden ...

Lausuntopyynnöt - Liikenne- ja viestintäministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien ...

VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita muutoksia (LVM018:00 ...

Uudet asiat. Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ...

Liikenne- ja viestintäministeriö - Valto etusivu

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/59361

Liikenne- ja viestintäministeriö; ... Asiasana liikennepolitiikka (36) strategiat (23) VAK - vaarallisten aineiden kuljetus (21) älykäs liikenne (19) ...

Ahvenanmaan verkkotoimilupa haettavaksi - Uutinen ...

Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 0295 16001 kirjaamo @ lvm.fi webmaster @ lvm.fi. Etusivu ...

Asiakirjat - VAK 2017 muutoksia ja eräitä muita ...

VN-perustelumuistio; VAK-tie, VAK-rautatie, VAK-tarkastuslaitos Muistio, LVM/895/03/2017, 09.11.2017 ; Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto; VAK 2017 muutoksia ja ...

Muutoksia VAK-tie-ja VAK-rautatieasetukseen sekä VAK ...

Asiakirja: Muutoksia VAK-tie-ja VAK-rautatieasetukseen sekä VAK-tarkastuslaitosasetukseen. Tyyppi: 03.20.200 Lausuntopyynt ...

[PDF] Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa ... VAK-laki koskee vaarallis-

Lausuntopyyntökirje VN-asetusmuutokset VAK-kuljetus ...

Title: Microsoft Word - Lausuntopyyntökirje VN-asetusmuutokset VAK-kuljetus kappaletavarana aluksessa 17042018.docx Author: 03070244 Created Date

Asiat aikajärjestyksessä 2015 - Liikenne- ja ...

Lausuntopyyntö: Säädösmuutoksia VAK-asetuksiin Säädösvalmistelu ... Liikenne- ja viestintäministeriö . Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, ...