Hallinnonalan ohjaus

Yksi ministeriön päätehtävistä on sen hallinnonalan strateginen tulosohjaus. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja seuraa näiden kehitystä. Ohjauksen keinoina ovat muun muassa vuosittain asetettavat tulostavoitteet sekä tavoitteiden toteutuksen ja määrärahojen käytön seuranta.

Ministeriön vastuulla on myös hallinnonalansa valtionyhtiöiden omistajaohjaus. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluu neljä virastoa ja kaksi valtionyhtiötä.