Kehittäminen

Tämän sivun tiedot tuotetaan automaattisesti valtioneuvoston hanketietopalveluun tallennettujen tietojen perusteella.

Hanketietopalvelu sisältää tiedot ministeriöiden kehittämishankkeista, säädösvalmistelusta ja erilaisista toimielimistä. Palvelusta voi hakea tietoa hankekohtaisesti, teemoittain tai vastuualueittain. Hankkeista löytyvät linkit keskeisiin asiakirjoihin, viimeisin tieto hankkeen etenemisvaiheesta sekä vastuuhenkilöiden tiedot.

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjohin liittyvissä tiedusteluissa.

Kehittämishankkeet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot hanketietopalveluun julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.