Henkilö- ja tavaraliikenne

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa rautatieliikenteen, ilmailun, merenkulun, linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen palveluja koskevan lainsäädännön valmistelusta sekä kotimaassa että Euroopan unionissa.

Tavoitteena on turvallinen, toimiva ja ympäristöystävällinen liikennepalvelujärjestelmä

Ministeriön tehtävänä on edistää liikennemarkkinoiden kehittämistä ja uusien, asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä. Kilpailua edistämällä varmistetaan palvelujen tehokkuus ja monipuolisuus. Ministeriön velvoitteena on turvata liikenteen peruspalvelut tarvittaessa ostoilla.

Liikennesektorilla erityisen ajankohtaista on markkinoiden toimivuuden varmistaminen. Liikennepalvelulailla yhdenmukaistetaan liikenteen sääntelyä eri liikennemuotojen välillä ja poistetaan markkinoille pääsyn esteitä.

Henkilöiden kuljettaminen ammattimaisesti kaikissa liikennemuodoissa maksua vastaan on luvanvaraista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät kuljetuksiin liittyviä lupia.

Myös tavaraliikenne on luvanvaraista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti tavaraliikenteen lupahallinnosta.