Information

Ministeriet har som mål att

  • öka tillgången till information och öppna data och att skapa ny affärsverksamhet
  • främja utnyttjandet av automatisering och robotisering
  • säkra att tjänsterna och näten är trygga för användarna

Ministeriets uppgifter

Kommunikationsministeriet ska främja tillgången till information och med hjälp av reglering skapa affärsverksamhet som utnyttjar informationen.

Ministeriet svarar för beredningen av den lagstiftning som gäller datalager och användningen av information. Också frågor som rör integritetsskyddet och trafik- och kommunikationstjänsternas konfidentialitet och tillförlitlighet hör till ministeriets ansvarsområde.

Öppna data möjliggör nya tjänster

I takt med att de digitala systemen utvecklas blir insamlingen av data en allt viktigare industriell verksamhet. Öppenhet är en förutsättning för att det ska uppkomma nya tjänster inom branschen.

Öppna data och de ständigt förädlade analysmetoderna för stora datamängder öppnar fina möjligheter för tjänster inom trafik och kommunikation, tjänsteinriktad affärsverksamhet och hela samhället.

Ministeriet och förvaltningsområdet siktar på att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och digitala affärsmodeller. Ett villkor för att nya tjänster inom trafik och kommunikation ska tas fram och användas är att informationssäkerheten är tryggad i hela leveranskedjan.

Pressmeddelanden

  • Tiedote19.01.2018 19.40 fi sv
  • Tiedote19.01.2018 09.56 fi sv en
  • Tiedote16.01.2018 15.45 fi sv en
  • Tiedote11.01.2018 13.47 fi sv en
  • Tiedote11.01.2018 13.35 fi sv en