Kansainväliset asiat ja järjestöt

04.100 kansainväliset järjestöt 
04.110 muut kansainväliset asiat

Asia: Kesäaikajärjestelystä luopuminen LVM070:00/2018

Asiaryhmä: 04.110. Muut kansainväliset asiat
Kuvaus:
Asianumero: LVM/443/04/2018
Kirjattu: 08.03.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Beilinson Leif
Osasto: Tieto-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.