Kommunikationsmarknaden

I enlighet med regeringsprogrammet arbetar ministeriet för att skapa en fungerande marknadsmiljö för utbud och efterfrågan på olika slags tjänster inom trafik, kommunikation och digitalisering. På detta sätt föds nya affärsmöjligheter och export samtidigt som serviceutbudet växer.

Kommunikationsmarknaden regleras i avsikt att ta fram teknikneutrala, billiga och täckande tjänster av hög kvalitet.

I Finland är kommunikationsbranschen, och särskilt televerksamheten, sedan länge öppna för konkurrens. Antalet frekvenser i Finland är begränsat, bebyggelsen gles och kommunikationsmarknaden liten, men trots det är kommunikationstjänsterna internationellt sett förmånliga och av god kvalitet.

Mediemarknaden utvecklas med målet att erbjuda den finländska publiken högklassigt innehåll så att den inhemska mediebranschen ska kunna svara mot den internationella konkurrensen.