Kommunikationsnät

Radiofrekvenser som rör sig med ljusets hastighet är en naturresurs som varken slits eller minskar vid användning. Frekvenser behövs till exempel för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster för mobilkommunikation, det mobila bredbandet, satellitkommunikation, televisionsverksamhet i antennätet och radiosändningar.

Användningen av frekvenser är reglerad. Den internationella och nationella regleringen omfattar radiofrekvensområdet mellan 9 kHz och 3 000 GHz. På grund av ekonomiska och tekniska skäl är det i dag dock möjligt att använda radiofrekvenser endast fram till ca 80 GHz. Uppskattningsvis fungerar över 99 procent av alla radioutrustningar i Finland för tillfället på frekvenser under 10 GHz.

Kommunikationsministeriet svarar för att nätmarknaden och de kritiska kommunikationsnäten i Finland fungerar. Användningen av frekvenser styrs av Kommunikationsverket.