Konserniohjausosasto

Järjestelmäasiantuntija
Assistenttiharjoittelija
Hallinnollinen avustaja

Konserniohjausosasto

Konserniohjausosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja henkilöstöresursseja;

2) talousarviota ja toiminnan suunnittelua;

3) ministeriön tulosjohtamista, hallinnonalan tulosohjausta, tulostavoitteita ja niiden seurantaa;

4) säädösten laadun valvontaa ja säädösprosessia;

5) strategioiden valmistelua;

6) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden valvontaa;

7) veroja ja maksuja, talousarvion mukaisia palveluiden ostoja, hinnoittelujärjestelmiä ja valtionavustuksia;

8) valtionyhtiöiden omistajaohjausta, rahastoja ja liiketoiminnan kehittämistä;

9) taloudellisia vaikutusarvioita;

10) henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä;

11) yleisiä hallinto- ja oikeusasioita sekä tietohallintoa;

12) tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan yhteensovittamista ja hankintoja; ja

13) ministeriön sekä sen toimialan virastojen ja laitosten suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmien laadun sekä riskienhallinnan valvontaa;

14) hallinnonalan toimintayksiköiden taloutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevien tietojen arvioimista;

15) hallinnonalan raportoinnin, riskienhallinnan ja ennakoinnin kehittämistä luotettavaksi, korkealaatuiseksi ja riittäväksi;

16) kansliapäällikölle tuotettavia asiantuntijapalveluita ja selvityksiä hallinnonalan toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta;

17) osastoille ja hallinnonalan virastoille ja laitoksille annettavia asiantuntijapalveluita riskienhallinnan kannalta taloudellisesti merkittävissä asioissa; ja

18) muita asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.