Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Hallituksen esitysluonnos alkolukkolaiksi ja ajokorttilain muuttamisesta LVM009:00/2013

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: LVM009:00/2013 Hallituksen esitysluonnos alkolukkolaiksi ja ajokorttilain muuttamisesta
Asianumero: LVM/174/03/2013
Kirjattu: 25.01.2013
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Kiiski Kimmo
Osasto: Liikennepolitiikan osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.