Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Suomi-Venäjä / oikeudellinen työryhmä

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Asiaryhmä vaihdettu 03 Lausunnot lähetetään Silja Ruokolalle ja julkaistaan netissä Lausunnot lähetetään RIsto Saarelle 28.10. lähtien
Asianumero: LVM/934/03/2015
Kirjattu: 19.05.2015
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Ruokola Silja
Osasto: Liikennepolitiikan osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.