Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Yksityistielain kokonaisuudistus, LVM082:00/2015

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Hankkeen asiakirjat ml. lausunnot näkyvät valtioneuvoston hankesivuilla: http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=16601 HE 147/2017
Asianumero: LVM/2302/03/2015
Kirjattu: 10.12.2015
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Kuukasjärvi Kaisa
Osasto: Liikennepolitiikan osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.