Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 16 §:n muuttamisesta (talvirengas) LVM031:00/2016

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Saapuvat lausunnot internettiin sk 240/2017
Asianumero: LVM/1584/03/2016
Kirjattu: 08.09.2016
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Kiiski Kimmo
Osasto: Tieto-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.