Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle maantielaiksi LVM038:00/2016

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1770/03/2016
Kirjattu: 06.10.2016
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Ovaska Eeva
Osasto: Verkko-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.