Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotto nuorten käyttöön LVM005:00/2018

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Hanke liittyy syksyn aikana Trafin kanssa yhteistyössä tehtyyn selvitykseen nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotosta nuorten käyttöön, missä on tarkasteltu mahdollisten muutosten vaikutuksia ja niiden toteutusmahdollisuuksia. Selvityksen jälkeen toteutetaan tarvittavat säädösmuutokset ja tarkoituksena on mahdollistaa nuorten ajaminen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla. Säädösmuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Asianumero: LVM/135/03/2018
Kirjattu: 18.01.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Asplund Erik
Osasto: Palveluosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.