Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtionneuvoston asetuksen muuttaminen, ilmoitusvelvollisuus tilapäisestä säilytyksestä

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: LVM037:00/2018 Annettu VN-asetus 271/2019
Asianumero: LVM/756/03/2018
Kirjattu: 03.05.2018
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Suominen Mari
Osasto: Tieto-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.