Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköistä viestintää koskevista maksullisista suoritteista

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/2049/03/2018
Kirjattu: 29.10.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Karttunen Pirjo
Osasto: Konserniohjausosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.