Lausuntopyynnöt

Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Sisältö tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Lakihankkeisiin liittyvät materiaalit löytyvät ensisijaisesti Valtioneuvoston hankerekisteristä sekä kunkin lakihankkeen omalta sivulta kohdasta laki- ja säädösvalmistelu. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asiakirja: Lausuntopyyntö; luonnos valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi

Tyyppi: 03.20.200 Lausuntopyyntö
Laatimisaika: 21.06.2017
Asiakirja-ID: 240181
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1273/03/2017
Tiedosto: Lausuntopyyntö

Lausuntopalvelu.fi

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.