Lausuntopyynnöt

Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Tiedot tuotetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolle syötettyjen tietojen perusteella.

Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä. Palvelu helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua.

Ministeriön kirjaamo (kirjaamo@lvm.fi) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.