Lausuntopyynnöt

Tälle sivulle on listattu ministeriön viimeisimmät lausuntopyynnöt. Sisältö tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Lakihankkeisiin liittyvät materiaalit löytyvät ensisijaisesti Valtioneuvoston hankerekisteristä sekä kunkin lakihankkeen omalta sivulta kohdasta laki- ja säädösvalmistelu. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.