Liikenne palveluna

Liikenteessä tavoitellaan pitkällä aikavälillä muutosta, jonka myötä liikenne muuttuu kokonaisvaltaiseksi palveluksi (Mobility as a Service, MaaS). Liikenteestä on tarkoitus tehdä viestinnän kaltainen palvelukokonaisuus. Suomi on tämän liikenne palveluna -ajattelun edelläkävijä.

Liikenne on asiakkaille yhä enemmän palvelu, jossa fyysinen liikkuminen ja digitaaliset palvelut yhdistyvät korkealaatuiseksi, käyttäjien tarpeisiin vastaavaksi ovelta ovelle -palveluksi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa erilaiset liikenne- ja kuljetuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta koko liikennejärjestelmässä ja liikenteen eri toimijoiden rooleissa.

Käyttäjät aktiivisesti mukana

Tulevaisuuden liikennejärjestelmässä käyttäjät ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa liikennejärjestelmää. Yksityisellä sektorilla on vastuu innovaatioista ja palvelukehityksestä.  Julkinen sektori toimii murroksen mahdollistajana ja toimintaedellytysten rakentajana. Vastuu innovaatioista ja palvelukehityksestä on yksityisellä sektorilla.

Liikenteen muuttumisen palveluksi mahdollistaa samanaikaisesti laajalla rintamalla edennyt teknologian kehitys. Langaton laajakaista, älypuhelimet ja muut kannettavat älylaitteet sekä paikannuspalvelut ovat yleistyneet ja autoista on tullut älykkäitä. Myös tiedon rooli on keskeinen. Liikennetieto sekä liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri yhdessä muodostavat alustan liikenteen palveluiden kehittymiselle.