Liikenteen automatisaatio

Liikennepolitiikan tavoite on, että tulevaisuudessa osa liikenteestä on automatisoitua, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Ministeriö myös edistää liikenteen automatisaatioon perustuvan liiketoiminnan syntymistä esimerkiksi tukemalla automatisaatioon liittyviä kokeiluja.

Älykkäällä automaatiolla, ja sen lisääntymisellä eli automatisaatiolla, tarkoitetaan modernia robotiikkaa, jossa laite tai järjestelmä kykenee itsenäiseen toimintaan, havainnointiin, oppimiseen ja päätöksentekoon ohjelmistoihin yhdistettävien keinoälyn, sensoreiden ja asioiden internetin avulla.

Liikenteen automatisaation taustalla ovat viestintä- ja ajoneuvoteknologioiden kehitys. Myös tiedon rooli on keskeinen. Liikennetieto sekä liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuri yhdessä muodostavat alustan liikenteen automatisaatiolle.