Lähettäjä: Hara Tiina [tiina.hara@thl.fi]
Lähetetty: 28. helmikuuta 2012 14:00
Vastaanottaja: Kirjaamo; Elina Thorström
Aihe: Lausunto HE laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta LVM 017:00/2012

Lausuntopyyntönne 17.2.2012

 

Hei,

 

THL kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisesta asiasta. Asiaa harkittuaan laitos ilmoittaa, ettei sillä ole erityisiä lisänäkökohtia, joita se haluaisi tässä yhteydessä tuoda esille. Pyydän kuittaamaan, että viesti on vastaanotettu.

 

Ystävällisin terveisin

 

Tiina Hara

Johdon assistentti - Executive Assistant

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - National Institute for Health and Welfare (THL)

Mannerheimintie 166, P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland

Tel. +358 20 610 6016, Fax +358 20 610 6020