Lähettäjä: Savaloja Erja [Erja.Savaloja@JHL.FI]
Lähetetty: 28. helmikuuta 2012 14:12
Vastaanottaja: Elina Thorström
Kopio: Kirjaamo
Aihe: Lausuntopyyntönne Yleisradio Oy:stä
LVM/Elina Thorström
LVM Kirjaamo
 

Viite: Lausuntopyyntönne 17.2.2012
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä ja
valtiontelevisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta
 
 
 
JHL ry kiittää ministeriötä mahdollisuudesta ottaa kantaa ko. asiaan, mutta ilmoittamme että meillä ei ole asiaan lausuttavaa.
 

Jarkko Eloranta
puheenjohtaja
 

psta
 
Erja Savaloja
puheenjohtajan sihteeri
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
PL 101, 00531 Helsinki
 
puh: 010 7703 204, 040- 510 8131
fax:  010 7703 201
e-mail: erja.savaloja@jhl.fi
 
www.jhl.fi