Lähettäjä: Leena.Tikkanen@finas.fi
Lähetetty: 23. elokuuta 2012 8:31
Vastaanottaja: Kirjaamo
Kopio: Hämäläinen Erja; Eivor.Koskinen@finas.fi
Aihe: Lausuntopyyntö LVM/1380/03/2012

Liikenne- ja viestintäministeriö

kirjaamo@lvm.fi

 

 

Lausuntopyyntö 06.06.2012, LVM/1380/03/2012

 

 

FINAS-akkreditointipalvelu on tutustunut esitykseen ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. FINAS-akkreditointipalvelu ottaa esitykseen kantaa vain pätevyydentoteamisen ja akkreditoinnin näkökulmasta.

 

Kommenttina tuomme esille, että Laki ajoneuvojen katsastusluvista -luonnoksen 7 § 1 momentin kohdassa 5 ei esitetä vaatimuksia sertifioijan pätevyydelle. Ko. kohdassa lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että ”Sertifioinnin suorittaisi Finasin akkreditoima sertifiointilaitos”. Lakiluonnos ei kuitenkaan edellytä sertifiointilaitokselta akkreditointia.

 

 

Espoo 23.8.2012

 

Leena Tikkanen

Johtaja

FINAS-akkreditointipalvelu

PL 9 (Tekniikantie 1)

02151 Espoo

Puh. 029 5054 300

Sähköposti:leena.tikkanen@finas.fi

www.finas.fi