Lähettäjä: kimmo.kynnos@vaisala.com
Lähetetty: 1. helmikuuta 2013 11:30
Vastaanottaja: Tarhonen Laura; Kirjaamo
Kopio: kai.konola@vaisala.com; Aki.Lilja@vaisala.com; kenneth.horhammer@vaisala.com
Aihe: Lausunto aiheeseen: Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä, liitetito LVM/1190/05/2002

Hyvä Laura Tarhonen

 

Ohessa Vaisala Oyj:n palautetta avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä luonnokseen.

 

Luonnoksen yleisluontoisuudesta johtuen, Vaisala Oyj:llä ei ole kommentoitavaa hankkeen yleisiin tavoitteisiin tässä vaiheessa valmistelutyötä.

 

Palautepyyntöön avattavien datojen priorisoinnista mainitsisimme, että tiesäämittauksethan ovat ollet julkisesti avoimia jo pitkään. Ensimmäisessä vaiheessa lisäarvoa saavutettaisiin avaamalla eritoten tutka- ja sateliittidata, sekä tieääasemien piste-ennusteet.

Lisäksi kunnossapidon reaaliaikaiset tapahtumatiedot täydentäisivät hyvin päätöksentekotukijärjestelmien antamaa informaatiota.

 

Sektoriin liitännäisenä kehityshankkeena haluaisimme tuoda esille FIRWE-hankkeen (Finnish Road Weather Excellence), jossa tarkoituksena kehittää yhteistyössä alan kotimaisten yritysten, yhteisöjen ja viranomaisasiakkaiden kanssa seuraavan sukupolven talvikunnossapidon- ja liikenteenohjauksen järjestelmä, mikä samalla loisi edellytykset kansainväliselle vientituotteelle ja palvelutarjonnalle. Kyseinen hanke on saanut Tekes-rahoituksen ja hanke aktiivisessa kehitysvaiheessa.

 

Merkittävin edistämistoimi viranomaisen puolelta on luoda edellytyksiä tämän kaltaiseen kehitysyhteistyöhön, jossa vaaditaan pitkäkestoista toimittaja – asiakasyhteistyötä, sekä mahdollisuus tuoda kehitettyä teknologiaa asteittain operatiiviseen käyttöön. Suomessa päästäisiin siis kehittämään ja testaamaan uusimpia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia käytännössä ja samalla Suomen asiakas toimisia referenssinä kansainvälisillä markkinoilla.

 

Osaltaan viranomaisten tulisi pidättäytyä kehittämästä yritysmaailman kanssa kilpailevaa lopputuotetarjontaa ja huomioida kehitystyössä myös kansainvälisten asiakkaiden tarpeita, välttäen näin puhtaasti kansallisia ratkaisuja.

 

 

Annamme mielelämme jatkossakin lausuntoja valmistelutyön edetessä.

 

Terveisin

 

Kimmo Kynnös
Vaisala Oyj
Business Development Manager

+358 40 8424207