Lähettäjä: Halonen Markku RVL RVLE [Markku.Halonen@raja.fi]
Lähetetty: 7. helmikuuta 2013 15:15
Vastaanottaja: Kirjaamo; Tarhonen Laura
Aihe: VL: Lausuntopyyntö: avoin tieto -työryhmän raporttiluonnos

Liitteet: Lausuntopyyntö.pdf; Raporttiluonnos.pdf

 

Tervehdys

 

SM/RO pitää lausunnolla olevan raporttiluonnoksen aineistokartoitusta ja yhteisien tiedonluovutuskäytäntöjen selvitystä ja suunnitelmaa priorisoitujen tietoaineistojen avaamiseksi liikenne- ja viestintäministeriön toimialalla varsin perusteellisena. Samalla rajavartio-osasto kuitenkin toteaa, että eri hallinnonaloilla on hyvinkin erilaisia määriä tarjota ns. avoimia aineistoja ja toisaalta niiden kokomäärät vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi myös tietovarantojen tarjoamisen kustannustehokkuussyistä tietojen luovutuskäytännöt voivat erota merkittävästikin eri hallinnonaloilla. Rajavartiolaitos ei juurikaan kokoa eikä hallinnoi sellaisia julkisia tietovarantoja joita olisi mahdollista tai tarkoituksenmukaista erikseen avata kansalaisten tai yritysten vapaaseen käyttöön. Suurin osa Rajavartiolaitoksen kokoamista tietovarannoista liittyy lähinnä viranomaistoimintaan ja pääosa niistä ei ole julkisia. Rajavartiolaitoksen julkiset tietovarannot liittyvät lähinnä viraston toiminnan ja talouden seurantaan ja näitä tietoja saa jo vapaasti mm. NETRA:n kautta. Näiden tietovarantojen hyödynnettävyys muussa kuin alkuperäisessä tarkoituksessa on myös ainakin toistaiseksi havaittu olevan käytännössä varsin vähäistä.

 

Rajavartio-osasto kiittää kuitenkin mahdollisuudestaan saada tutustua raporttiluonnokseen ja lausua siitä.

 

Ystävällisin terveisin

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Markku Halonen

Kommodori

Sisäasiainministeriö

Rajavartio-osasto

Raja- ja meriosasto

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Captain (CG)

Ministry of Interior

Border Guard Department

Border and Coast Guard Division

 

P.O. Box 3 (Korkeavuorenkatu 21)

FIN-00131 HELSINKI

Tel           +358 71872 1103

Mobile    +358 40 500 6723

Fax           +358 71872 1109

E-mail  markku.halonen@raja.fi

 

 

 

Lähettäjä: Tarhonen Laura [mailto:Laura.Tarhonen@lvm.fi]
Lähetetty: 18. tammikuuta 2013 15:55
Vastaanottaja: Rastas Taru
Kopio: UK_kirjaamo@mintc.fi
Aihe: Lausuntopyyntö: avoin tieto -työryhmän raporttiluonnos

 

Hei!

 

Toivoisimme lausuntoanne Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -työryhmän raporttiluonnoksesta. 

Liitteenä raporttiluonnos ja lausuntopyyntö, jossa on tarkemmat tiedot lausunnon toimittamisesta ja määräajasta lausuntojen antamiselle.

Lisätietoja raportista ja työryhmään liittyvistä asiosta antaa viestintäneuvos Taru Rastas.

 

Raportti löytyy myös liikenne- ja viestintäministeriön internet-sivuilta osoitteesta: http://www.lvm.fi/web/fi/uudet-asiat/-/mahti/asianasiakirjat/61766.

 

Ystävällisin terveisin

Laura Tarhonen

 

Laura Tarhonen

Korkeakouluharjoittelija

Liikenne- ja viestintäministeriö

Viestintäpolitiikan osasto / Internetpalvelut

Eteläesplanadi 16, Helsinki

PL 31, 00023 Valtioneuvosto