Toimiluvat

Verkkotoimiluvat

Verkkopalvelun tarjoaminen matkaviestinverkossa edellyttää toimilupaa. Toimiluvan myöntää valtioneuvosto.

Televisiotoiminnassa verkkotoimilupa vaaditaan antenniverkossa tapahtuviin lähetyksiin. Toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Kaapelitelevisiotoimintaan sekä satelliittivälitteiseen televisiotoimintaan ei lupaa tarvita.

Lyhytaikaiseen televisiotoimintaan verkkotoimilupaa haetaan Viestintävirastolta.

Muihin radiotaajuuksien käyttötarkoituksiin haetaan radiolupa Viestintävirastolta.

Ohjelmistotoimiluvat

Televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa vaaditaan ohjelmistotoimilupa. Toimilupaa haetaan Viestintävirastolta.

Yleisradio saa harjoittaa julkisen palvelun radio- ja televisiotoimintaa ilman toimilupaa niillä taajuuksilla, jotka valtioneuvosto on osoittanut sen käyttöön.

Radiotoiminta edellyttää lyhytaikaista ja pienimuotoista toimintaa lukuun ottamatta ohjelmistotoimilupaa. Radiotoimiluvat myöntää Viestintävirasto.

Postitoiminnan toimiluvat

Kirjelähetyksiä koskeva postipalvelu edellyttää toimilupaa. Luvan myöntää valtioneuvosto.

Toimiluvanvaraista valtakunnallista postitoimintaa harjoittaa Posti Oy toimialueenaan koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Esan Kirjapaino Oy:lle, Ilves Jakelu Oy:lle, Esa Jakelut Oy:lle ja Alma Manu Oy:lle on myönnetty toimiluvat alueelliseen toimintaan.

Rautatietoimiluvat

Yrityksen, joka haluaa harjoittaa rautatieliikennettä Suomen rautateillä, tulee hakea toimilupa liikenne- ja viestintäministeriöltä. VR-Yhtymällä on toimilupa rautateiden henkilö- ja tavarankuljetuksiin. Fennia Rail Oy:llä on toimilupa koko rataverkolla tapahtuviin tavarankuljetuksiin ja Ratarahti Oy:llä toimilupa paikallisiin tavarankuljetuksiin. Aurora Rail Oy:llä on toimilupa tavarankuljetuksiin. Se voi harjoittaa vaihtotyöliikennettä Suomen rataverkon ratapihoilla.