Määräykset, ohjeet ja suositukset

08.40. Määräykset, ohjeet ja suositukset 
07.30.00. Ohjeet, suositukset ja muu seuranta 
01.60.10.00. Sisäiset ohjeet ja määräykset

Määräykset, ohjeet ja suositukset

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.