Määräykset, ohjeet ja suositukset

08.40. Määräykset, ohjeet ja suositukset 
07.30.00. Ohjeet, suositukset ja muu seuranta 
01.60.10.00. Sisäiset ohjeet ja määräykset

Asia: Verkkolaskutusohjeet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.