Määräykset, ohjeet ja suositukset

  • 08.40. Määräykset, ohjeet ja suositukset 
  • 07.30.00. Ohjeet, suositukset ja muu seuranta 
  • 01.60.10.00. Sisäiset ohjeet ja määräykset

Asia: Verkkolaskutusohjeet

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.