Viestintä

Yksikön johtaja, Viestintäjohtaja
viestintäpäällikkö
Viestintäpäällikkö
Viestintäasiantuntija
Visuaalinen suunnittelija
Visuaalinen suunnittelija
Viestintäasiantuntija
Viestintäpäällikkö

Ministeriön viestintä

Ministeriön viestintä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tukee ja avustaa ministeriön johtoa ministeriön viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa. Ministeriön viestintä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Viestinnän toteuttamista ohjaa viestintästrategia.

Lisäksi ministeriön viestintä käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ulkoista viestintää, mediaviestintää ja mediasuhteita, sidosryhmätoimintaa ja yhteiskunnallista kampanjointia;

2) ministeriön sisäistä viestintää;

3) verkkoviestintää ja sosiaalisen median viestintäkanavia;

4) viestintäyhteistyötä valtioneuvoston piirissä ja ministeriön hallinnonalalla;

5) julkaisutoimintaa;

6) visuaalista ilmettä; ja

7) ministeriön viestintävalmennuksia.