Palveluosasto

Palveluosaston tehtävät

Palveluosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) palveluita ja palvelumarkkinoita;

2) yleispalvelua, julkista palvelua sekä palveluiden käyttäjien oikeuksia ja kuluttajansuojaa;

3) elinkeinopolitiikkaa palvelutoiminnassa ja sisämarkkinoiden kehittämistä;

4) sähköistä kaupankäyntiä;

5) palveluiden käyttämiseen tarvittavia välineitä ja laitteita; ja

6) koulutusta, pätevyyksiä ja sosiaalisia kysymyksiä.