Personregister

Ministerin erityisavustaja
Assistentti
Yksikön johtaja
Hallinnollinen avustaja
Viestintäasiantuntija
Yksikön johtaja
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Järjestelmäasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Korkeakouluharjoittelija
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Ministerin erityisavustaja
Ministeri
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Suunnittelija
Korkeakouluharjoittelija
Neuvotteleva virkamies
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Assistentti
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Liikenneneuvos
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Ministerin erityisavustaja
Johtava erityisasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Viestintäneuvos
Ylitarkastaja
Assistentti
Liikenneneuvos
Yli-insinööri
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Kehittämisneuvos
Yksikön johtaja
Liikenneneuvos
Assistenttiharjoittelija
Ylitarkastaja
Viestintäasiantuntija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Hallinnollinen avustaja
Assistenttiharjoittelija
Liikenneneuvos
Korkeakouluharjoittelija
Toimistopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Viestintäneuvos
Assistentti
Hallitusneuvos
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Assistentti
Suunnittelija
Yli-insinööri
Viestintäneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Erityisasiantuntija
Visuaalinen suunnittelija
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Hallitusneuvos
Neuvotteleva virkamies
Korkeakouluharjoittelija
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Sihteeri
Viestintäjohtaja
Korkean tason edustaja
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Lainsäädäntöneuvos
Korkeakouluharjoittelija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Tarkastaja
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Hallitusneuvos
Kyberturvallisuusjohtaja
Kansainvälisten asioiden neuvos
Ylitarkastaja
Rakennusneuvos
Assistentti
Erityisasiantuntija
Assistentti
Ylitarkastaja
Korkeakouluharjoittelija
Korkeakouluharjoittelija
Liikenneneuvos
Yksikön johtaja
Viestintäneuvos
Korkeakouluharjoittelija
Kansliapäällikkö
Erityisasiantuntija
Assistentti
Yksikön johtaja
AMK-harjoittelija
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Yksikön johtaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Osastopäällikkö
Assistentti
Johtava asiantuntija
Talouspäällikkö
Viestintäasiantuntija
Hallitusneuvos
Yksikön johtaja
Liikenneneuvos
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Liikenneneuvos
Viestintäneuvos
Ylitarkastaja
Liikenneneuvos
Liikennetarkastaja
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Neuvotteleva virkamies
Liikenneneuvos
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Liikenneneuvos
Liikenneneuvos
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Ylitarkastaja
Assistentti
Valtiosihteeri
Erityisasiantuntija
Assistenttiharjoittelija
Henkilöstösihteeri
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Hallitusneuvos
Suunnittelija
Osastopäällikkö
Assistentti
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Korkeakouluharjoittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Saara Kulmala
tietosuojavastaava(a)lvm.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning