Personregister

Yksikön johtaja, Hallitusneuvos
Liikenne- ja viestintäministeri
Yksikön johtaja, hallitusneuvos
Järjestelmäasiantuntija
Kansliapäällikön sihteeri
Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Yksikön johtaja, viestintäneuvos
Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Yksikön johtaja, liikenneneuvos
Osastopäällikkö, ylijohtaja
Yksikön johtaja, Hallitusneuvos
Strategiajohtaja, viestintäneuvos
Johtava asiantuntija, controller-tehtävät
Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kansainvälisten asioiden sihteeri

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning