Personregister

Nimen mukaan

Assistentti
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Osastopäällikkö
Järjestelmäasiantuntija
Valmiuspäällikkö
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Sihteeri
Assistentti
Erityisasiantuntija
Ministerin erityisavustaja
Ministeri
Liikenneneuvos
Johtava asiantuntija
Assistentti
Hallinnollinen avustaja
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Hallitussihteeri
Suunnittelija
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Liikenneneuvos
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Erityisasiantuntija
Assistentti
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Ministerin erityisavustaja
Hallitusneuvos
Viestintäpäällikkö
Erityisasiantuntija
Viestintäneuvos
Erityisasiantuntija
Assistentti
Liikenneneuvos
Yli-insinööri
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Neuvotteleva virkamies
Yksikön johtaja
Lainsäädäntöjohtaja
Neuvotteleva virkamies
Kansliapäällikkö
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Sihteeri
Assistentti
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Hallinnollinen avustaja
Assistentti
Liikenneneuvos
Toimistopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Yksikön johtaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Assistentti
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Assistentti
Ministerin erityisavustaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Neuvotteleva virkamies
Yli-insinööri
Viestintäneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Erityisasiantuntija
Visuaalinen suunnittelija
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Hallitusneuvos
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Viestintäjohtaja
Harjoittelija (yliopisto)
Korkean tason edustaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Hallitussihteeri
Hallitusneuvos
Kyberturvallisuusjohtaja
Kansainvälisten asioiden neuvos
Ylitarkastaja
Assistentti
Yksikön johtaja
Ylitarkastaja
Assistentti
Ylitarkastaja
Harjoittelija (yliopisto)
Ylitarkastaja
Liikenneneuvos
Suunnittelija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Assistentti
Yksikön johtaja
Osastopäällikkö
Yksikön johtaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Osastopäällikkö
Assistentti
Yksikön johtaja
Hallitusneuvos
Harjoittelija (yliopisto)
Liikenneneuvos
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Neuvotteleva virkamies
Viestintäasiantuntija
Erityisasiantuntija
Harjoittelija (yliopisto)
Erityisasiantuntija
Viestintäneuvos
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Liikennetarkastaja
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Viestintäpäällikkö
Harjoittelija (yliopisto)
Harjoittelija (yliopisto)
Assistenttiharjoittelija
Neuvotteleva virkamies
Liikenneneuvos
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Strategiajohtaja
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Johtava asiantuntija
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Henkilöstösihteeri
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Assistentti
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Harjoittelija (yliopisto)
Harjoittelija (yliopisto)
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning