Personregister

Nimen mukaan

Assistentti
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Hallinnollinen avustaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Osastopäällikkö
Suunnittelija
Osastopäällikkö
Järjestelmäasiantuntija
Valmiuspäällikkö
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Assistentti
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Ministerin erityisavustaja
Ministeri
Liikenneneuvos
Johtava asiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Harjoittelija (yliopisto)
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Neuvotteleva virkamies
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Hallitussihteeri
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Liikenneneuvos
Neuvotteleva virkamies
Hallinnollinen avustaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Ministerin erityisavustaja
Hallitusneuvos
Viestintäpäällikkö
Erityisasiantuntija
Lainsäädäntöneuvos
Viestintäneuvos
Erityisasiantuntija
Assistentti
Liikenneneuvos
Yli-insinööri
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Neuvotteleva virkamies
Yksikön johtaja
Lainsäädäntöjohtaja
Neuvotteleva virkamies
Kansliapäällikkö
Hallitusneuvos
Sihteeri
Viestinnän erityisasiantuntija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Hallinnollinen avustaja
Assistentti
Liikenneneuvos
Toimistopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Yksikön johtaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Assistentti
Harjoittelija (yliopisto)
Harjoittelija (yliopisto)
Erityisasiantuntija
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Assistentti
Harjoittelija (yliopisto)
Ministerin erityisavustaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Neuvotteleva virkamies
Yli-insinööri
Viestintäneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Visuaalinen suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Hallitusneuvos
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Viestintäjohtaja
Korkean tason edustaja
Yksikön johtaja
Lainsäädäntöneuvos
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Hallitussihteeri
Kyberturvallisuusjohtaja
Kansainvälisten asioiden neuvos
Ylitarkastaja
Hallitusneuvos
Assistentti
Yksikön johtaja
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Liikenneneuvos
Harjoittelija (yliopisto)
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Yksikön johtaja
Hallitusneuvos
Osastopäällikkö
Yksikön johtaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Assistentti
Yksikön johtaja
Talouspäällikkö
Hallitusneuvos
Liikenneneuvos
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Erityisasiantuntija
Strategiajohtaja
Viestintäneuvos
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Liikennetarkastaja
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Viestintäpäällikkö
Assistenttiharjoittelija
Neuvotteleva virkamies
Liikenneneuvos
Strategiajohtaja
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Johtava asiantuntija
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Harjoittelija (yliopisto)
Valtiosihteeri
Erityisasiantuntija
Henkilöstösihteeri
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Hallitusneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Assistentti
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning