Personregister

Assistentti
Yksikön johtaja
Assistentti
Viestintäasiantuntija
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Ylitarkastaja
Korkeakouluharjoittelija
Viestintäneuvos
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Järjestelmäasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Hallinnollinen avustaja
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Ministerin erityisavustaja
Ministeri
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Johtava asiantuntija
Liikenneneuvos
Neuvotteleva virkamies
Sihteeri
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Assistentti
Ylitarkastaja
Ministerin erityisavustaja
Johtava erityisasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Viestintäneuvos
Ylitarkastaja
Assistentti
Liikenneneuvos
Yli-insinööri
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Kehittämisneuvos
Korkeakouluharjoittelija
Yksikön johtaja
Liikenneneuvos
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Viestintäasiantuntija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Toimistopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Viestintäneuvos
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Toimistovirkailija
Korkeakouluharjoittelija
Yli-insinööri
Viestintäneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Erityisasiantuntija
Visuaalinen suunnittelija
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Assistentti
Hallitusneuvos
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Viestintäjohtaja
Korkean tason edustaja
Ylitarkastaja
Lainsäädäntöneuvos
Erityisasiantuntija
Tarkastaja
Ylitarkastaja
EU-koordinaattori
Hallitusneuvos
Kyberturvallisuusjohtaja
Kansainvälisten asioiden neuvos
Ylitarkastaja
Rakennusneuvos
Assistentti
Korkeakouluharjoittelija
EU-koordinaattori
Assistentti
Ylitarkastaja
Liikenneneuvos
Yksikön johtaja
Viestintäneuvos
Kansliapäällikkö
Erityisasiantuntija
Assistentti
Yksikön johtaja
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Yksikön johtaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Osastopäällikkö
Assistentti
Johtava asiantuntija
Talouspäällikkö
Viestintäasiantuntija
Hallitusneuvos
Yksikön johtaja
Liikenneneuvos
Assistenttiharjoittelija
Ylitarkastaja
Ministerin erityisavustaja
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Liikenneneuvos
Viestintäneuvos
Neuvotteleva virkamies
Liikennetarkastaja
Korkeakouluharjoittelija
Erityisasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Liikenneneuvos
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Korkeakouluharjoittelija
Erityisasiantuntija
Korkeakouluharjoittelija
Yksikön johtaja
Ylitarkastaja
Assistentti
Valtiosihteeri
Erityisasiantuntija
Henkilöstösihteeri
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Hallitusneuvos
Hallitusneuvos
Korkeakouluharjoittelija
Osastopäällikkö
Johtava asiantuntija
Assistentti
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Neuvotteleva virkamies

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning