Personregister

Ministerin erityisavustaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Yksikön johtaja
Hallinnollinen avustaja
Viestintäasiantuntija
Yksikön johtaja
Ylitarkastaja
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Osastopäällikkö
Järjestelmäasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Assistenttiharjoittelija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallinnollinen avustaja
Ministerin erityisavustaja
Ministeri
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Korkeakouluharjoittelija
Assistentti
Hallinnollinen avustaja
Suunnittelija
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Assistentti
Korkeakouluharjoittelija
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Liikenneneuvos
Neuvotteleva virkamies
Assistentti
Ylitarkastaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Ministerin erityisavustaja
Johtava erityisasiantuntija
Viestintäpäällikkö
Erityisasiantuntija
Viestintäneuvos
Erityisasiantuntija
Assistentti
Liikenneneuvos
Yli-insinööri
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Kehittämisneuvos
Neuvotteleva virkamies
Yksikön johtaja
Liikenneneuvos
Kansliapäällikkö
HALLITUSSIHTEERI
Sihteeri
Ylitarkastaja
Viestintäasiantuntija
Assistentti
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Hallinnollinen avustaja
Assistentti
Liikenneneuvos
Toimistopäällikkö
Henkilöstöpäällikkö
Viestintäneuvos
Assistentti
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Assistentti
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Assistentti
Yli-insinööri
Viestintäneuvos
Lainsäädäntöneuvos
Erityisasiantuntija
Visuaalinen suunnittelija
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Hallitusneuvos
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Sihteeri
Viestintäjohtaja
Korkean tason edustaja
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies
Tarkastaja
Ylitarkastaja
Neuvotteleva virkamies
Hallitussihteeri
Yksikön johtaja
Kyberturvallisuusjohtaja
Kansainvälisten asioiden neuvos
Ylitarkastaja
Assistentti
Erityisasiantuntija
Korkeakouluharjoittelija
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Liikenneneuvos
Yksikön johtaja
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Assistentti
Yksikön johtaja
Osastopäällikkö
Hallitusneuvos
VIESTINTÄNEUVOS
Yksikön johtaja
Yksikön johtaja
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Osastopäällikkö
Assistentti
Johtava asiantuntija
Talouspäällikkö
Korkeakouluharjoittelija
Viestintäasiantuntija
Hallitusneuvos
Liikenneneuvos
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Hallinnollinen avustaja
Erityisasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Erityisasiantuntija
Liikenneneuvos
Viestintäneuvos
Ylitarkastaja
Liikennetarkastaja
Yksikön johtaja
Viestintäpäällikkö
Neuvotteleva virkamies
Liikenneneuvos
Kansainvälisten asioiden sihteeri
Liikenneneuvos
Liikenneneuvos
Suunnittelija
Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Ylitarkastaja
Erityisasiantuntija
Assistentti
Valtiosihteeri
Erityisasiantuntija
Henkilöstösihteeri
Ylitarkastaja
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Hallitusneuvos
Ylitarkastaja
Hallitusneuvos
LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS
Yksikön johtaja
Assistentti
Johtava asiantuntija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Suunnittelija
Erityisasiantuntija
Erityisasiantuntija
Neuvotteleva virkamies

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning