Personregister

null Hauta Janne

Hauta Janne

Neuvotteleva virkamies

Tietoliiketoimintayksikkö

Tieto-osasto

Tehtävät

  • digitaalisen liiketoiminnan edistäminen
  • raideliikenteen automaatio
  • ITS verkostot (ERTICO, ITS-Finland, Venäjä-yhteistyö, Liikennelabra)
  • tilasto- ja stardisointi-yhteistyö

Puhelin

+358 295 342 322

Matkapuhelin

+358 50 300 6990

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning