Personregister

null Kaunisto Tiina

Kaunisto Tiina

Kehittämisneuvos

Hallintoyksikkö

Konserniohjausosasto

Tehtävät

  • toiminnan ja henkilöstön strateginen kehittäminen
  • VN-yhteistyö HR, HRD ja toiminnan kehittäminen
  • konsernistrategian toimeenpano ja HR-HRD yhteistyö hallinnonalalla
  • kehittämishankkeet VN-taso, johto- ja yhteistyöryhmätyös-kentely

Puhelin

+358 295 342 511

Matkapuhelin

+358 40 751 1688

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning