Personregister

Paasilehto Antti

Kansainvälisten asioiden neuvos

Automaatioyksikkö

Tieto- ja turvallisuusosasto

Tehtävät

  • tiedon hyödyntäminen liikenteen ohjauksessa
  • ITS-EU-koordinaatio
  • liikenteen digitalisaatio ja tietovarantojen hyödyntäminen

Puhelin

+358 295 342 310

Matkapuhelin

+358 40 532 5657

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning