Personregister

null Parantainen Juha

Parantainen Juha

Rakennusneuvos

Kehittämisyksikkö

Verkko-osasto

Tehtävät

  • EU:n laajuisen liikenneverkon kehittäminen (TEN-T, CEF)
  • Verkkojen Eurooppa rahoitusväline CEF
  • liikenne- ja viestintä EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä MFF
  • Eurooppalaiset liikennehankkeet

Puhelin

+358 295 342 383

Matkapuhelin

+358 40 756 9601

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning