Personregister

null Syrjänen Veli-Matti

Syrjänen Veli-Matti

Liikenneneuvos

Peruspalveluyksikkö

Palveluosasto

Tehtävät

  • kv. tieliikennesopimukset
  • maanteiden tavaraliikenteen liikenneluvat
  • tieliikennemarkkinoiden EU-lainsäädäntö
  • tieliikenteen ajo- ja lepoaikalainsäädäntö

Puhelin

+358 295 342 124

Matkapuhelin

+358 50 470 7708

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Ronja Kava
tietosuojavastaava(a)lvm.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning