Personregister

null Vesanen-Nikitin Irja

Vesanen-Nikitin Irja

Hallitusneuvos

Peruspalveluyksikkö

Palveluosasto

Tehtävät

  • Liikenteen ja viestinnän yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistäminen
  • matkustajien oikeuksia koskeva EU-lainsäädäntö
  • vesiliikenteen sääntely
  • merenkulun pätevyydet

Puhelin

+358 295 342 544

Matkapuhelin

+358 40 544 9673

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Saara Kulmala
tietosuojavastaava(a)lvm.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Begäran om kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter (Statsrådet)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning