Personregister

Widerholm Krista

Erityisasiantuntija

Verkkojen sääntely-yksikkö

Verkko-osasto

Tehtävät

  • Ilmatilan hallinta
  • Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittaminen
  • Ilma- ja meriliikenteen turvaaminen
  • Avaruuspolitiikka

Puhelin

+358 295 342 140

Matkapuhelin

+358 50 575 1269

takaisin

Ministeriets kontaktinformation

Växel: 0295 16001
Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Dataskydd

Dataskyddsombud Saara Kulmala
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Kommunikationsministeriet
​​​​​​​

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter (på finska)

Statsrådets telefonkatalog

Statsrådets elektroniska telefonkatalog innehåller samtliga ministeriers telefon- och faxnummer.

Statsrådets telefonkatalog

Statens kontaktregister

Kontaktregistret innehåller statliga organisationers kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe.

Statens kontaktregister

Medborgarrådgivning

Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.

Medborgarrådgivning