Tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet

Liikenne- ja viestintäministeriön tietojärjestelmistä on tuotettu julkisuuslainsäädännön mukaiset tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet. Selosteista ilmenevät tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot.

Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Ministeriön rekisteriselosteet