Tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet

Liikenne- ja viestintäministeriön tietojärjestelmistä on tuotettu julkisuuslainsäädännön mukaiset tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet. Selosteista ilmenevät tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot.

Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

Ministeriön rekisteriselosteet

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Faksi:  09 160 28596
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 16, Helsinki

Lisätietoa laskutuksesta

Verkkolaskujen vastaanottaminen