Strategiat

  1. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia 2016 - 2020
  2. Lentoliikennestrategia 2015 - 2030
  3. Suomen meriliikennestrategia 2014 - 2022
  4. Liikenteen ympäristöstrategia 2013 - 2020
  5. Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020

1. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia 2016 - 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaa ja perustuu ministeriön keväällä 2014 julkaisemaan tulevaisuuskatsaukseen.

Strategia-asiakirja

Digitaalinen tieto, innovatiiviset palvelut, hyvät yhteydet. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistrategia 2016 - 2020 (Julkaisuja 1/2016)

2. Lentoliikennestrategia

Strategia sisältää kuvauksen lentoliikenteen ja siihen vaikuttavien keskeisten osa-alueiden nykytilasta, keskeisistä tulevaisuuden haasteista sekä osa-alueita koskevat kehittämislinjaukset. 

Strategia-asiakirja

Lentoliikennestrategia 2015 - 2030 (Julkaisuja 2/2015)

3. Suomen meriliikennestrategia 2014 - 2022

Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014-2022. Strategiassa on analysoitu menneinä vuosina tapahtuneet muutokset, edessä olevat haasteet ja valmisteltu visio vuodelle 2030 sekä tunnistettu sen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Strategia-asiakirja

Suomen meriliikennestrategia 2014 - 2022 (Julkaisuja 9/2014)

4. Liikenteen ympäristöstrategia 2013 - 2020

Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 on liikenne- ja viestintäministeriön ensimmäinen yleisemmän tason ympäristöstrategia. Se kattaa vuodet 2013-2020 ja määrittelee ympäristötyön keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat kaikille liikennemuodoille.

Strategia-asiakirja 

Liikenteen ympäristöstrategia (Julkaisuja 43/2013)

5. Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020

Kävelyn ja pyöräilyn strategia on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä kiinteässä yhteistyössä Liikenneviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kaupunkien ja kuntien, ympäristöministeriön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on nostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 20 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 300 miljoonaa lisämatkaa.

Strategia-asiakirja

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 (Ohjelmia ja strategioita-sarja 4/2011)