Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset

01.00.20 selonteot ja tiedonannot 
01.10.00 strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset 
07.20 Viestintäpolitiikan hankkeet (selvitykset, tilastot ja tutkimukset) 
08.30 Liikennepolitiikan hankkeet (mm. selvitykset, tilastot, tutkimukset)

Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.