Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019

Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2017 – 2019. Arktinen neuvosto on arktisen alueen valtioiden ja alkuperäisasukkaiden johtava yhteistyöfoorumi. Neuvoston työssä painottuvat kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset.

Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja ovat 

  • ympäristönsuojelu 
  • meteorologinen yhteistyö 
  • viestintäyhteydet
  • koulutus. 

Teemoista viestintäyhteydet ja meteorologinen yhteistyö liittyvät suoraan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan. Myös ympäristönsuojelu liittyy läheisesti hallinnonalan toimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan keskeiset tavoitteet puheenjohtajuuskaudella liittyvät arktisen alueen liiketoimintamahdollisuuksien kestävään hyödyntämiseen, arktisen alueen viestintäyhteyksien ja meriturvallisuuden parantamiseen sekä sää- ja olosuhdetietojen parempaan hyödyntämiseen arktisten operaatioiden tukena.

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa perustuu rotaatioon, jossa kukin jäsenmaa (Suomi, Islanti, Venäjä, Norja, Tanska, Ruotsi, Kanada, Yhdysvallat) vuorollaan johtaa neuvoston toimintaa kahden vuoden ajan.

Ulkoasiainministeriö koordinoi Suomen puheenjohtajakauden toimintaa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.