Ägarstyrningen för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy ändras den 21 november 2011

Nyhet 17.11.2011 15.59 fi sv en

Ägarstyrningsansvaret för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy överförs från kommunikationsministeriet till statsrådets kansli. Förordningsändringen träder i kraft från och med den 21 november 2011, då överföringen av ägarstyrningen genomförs.

I enlighet med statens ägarpolitik sker styrningen av statliga bolag med kommersiell verksamhet centraliserat från ägarstyrningsavdelningen vid statsrådets kansli.